Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket

Popular
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket
 1,800(Fixed)

Overview

Description

Are you travelling to Biratnagar to Kathmandu Night Bus Ticket or returing from Kathmandu to Biratnagar through Bus. Everyday Biratnagar to Kathmandu Ac Bus leaves from Biratnagar Bus Park at 3:30 PM. We provide the best Night Bus Service from Biratnagar to Kathmandu. Remember the name New Sapna Deluxe Luxury Night Bus for Best travelling experience with comfort.

biratnagar to kathmandu bus ticket contact

Biratnagar to Kathmandu Bus time is : 3:30 P.M Everyday

Facebook Page : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063953654079

For Biratnagar to Kathmandu  Night Bus Ticket Contact number  : Ashok Pradhan ( 9807093835, 9842047056 )
के तपाई विराटनगर देखि काठमाडौँ वा काठमाडौँ देखि विराटनगर नाइट बसबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? अब न्यू सपना डिलक्स हरेक दिन विराटनगर बाट काठमाडौँ यात्राको लागि तपाइको सेवामा उपलब्ध छ। टिकट बुकिङ्गको लागि : असोक प्रधान : 9807093835, 9842047056

To book you ticket from Biratnagar to Kathmandu Night Bus Contact now at our counter near Biratnagar Bus park or contact our ticket booking staff :  9807093835, 9842047056

Features:

  • Well maintained vehicle
  • Experienced Driver
  • Neat & Clean
  • Ontime Arrival & Departure
  • Telephone Booking Available