Urgent Ghar Jagga Land House Sale at Biratnagar

Popular
Urgent Ghar Jagga Land House Sale at Biratnagar
Urgent Ghar Jagga Land House Sale at Biratnagar
Urgent Ghar Jagga Land House Sale at Biratnagar
Urgent Ghar Jagga Land House Sale at Biratnagar
Urgent Ghar Jagga Land House Sale at Biratnagar
Urgent Ghar Jagga Land House Sale at Biratnagar

Overview

Description

घर जग्गा विराटनगर एक रियल इस्टेट सेवा प्रदायक वेबसाइट हो। विराटनगर वा विराटनगरको आसपास घर, जग्गा, घडेरी वा अन्य सम्पत्तिहरू खरिद, बिक्री, भाडामा लिनु दिनु परेमा हामी सम्बन्धित विज्ञापनको सेवाहरु प्रदान गर्दछौ ।

वेबसाइट मार्फत सम्पत्ति सूचीकरण सेवा : घरजग्गा विराटनगरमा सामान्यतया बिक्री, भाडा वा लीजको लागि उपलब्ध सम्पत्तिहरूको डाटाबेस राख्छौ । वेबसाइट वा अन्य प्लेटफर्महरूमा बिक्रीमा रहेको सम्पति सूचीकृत गर्छौ।
सम्पत्ति मूल्याङ्कन: विक्रिमा रहेको घर वा जग्गाको सम्पत्तिको बजार मूल्य निर्धारण गर्न सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धि सेवाहरू प्रदान गर्छौ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन: घरजग्गा विराटनगरले सम्पत्ति मालिकहरूको तर्फबाट सम्पत्तिहरू व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छौ । यसमा भाडा सङ्कलन, सम्पत्ति मर्मतसम्भार, र भाडामा लिने स्क्रिनिङ समावेश हुन सक्छ।
रियल इस्टेट लगानी: हामीले रियल इस्टेट लगानी अवसरहरू र सम्पत्ति अधिग्रहणमा मार्गदर्शन सहित लगानी सेवाहरू प्रस्ताव गर्छौ।
घर स्टेजिङ : हामी बिक्रीको लागि सम्पत्ति तयार गर्न मद्दत गर्न घर स्टेजिङ सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्, भित्री डिजाइन, फर्निचर भाडा, र सजावट सहित।
रियल इस्टेट मार्केटिङ: रियल इस्टेट कम्पनीहरूले विज्ञापन, अनलाइन मार्केटिङ, र सोशल मिडिया प्रवर्द्धन सहित बिक्रीको लागि सम्पत्तिहरू प्रवर्द्धन गर्न मार्केटिङ सेवाहरू प्रस्ताव गर्छौ

रियल इस्टेट परामर्श: हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई घर जग्गा खरिद, बिक्री, वा लगानीको बारेमा सूचित निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्न परामर्श सेवाहरू प्रदान गर्छौ

घर जग्गा मूल्याङ्कन: घर जग्गा कम्पनीहरूले धितो, कर, वा बीमा उद्देश्यका लागि सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्न मूल्याङ्कन सेवाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्।
रियल इस्टेट सम्बन्धि कानुनी सेवाहरू: रियल स्टेट लेनदेनसँग सम्बन्धित कानूनी सेवाहरू प्रस्ताव गर्न, मस्यौदा र सम्झौताहरू, शीर्षक खोजहरू, र अन्य कानुनी सल्लाहहरू सहित।
विराटनगरमा घर वा जग्गा विक्रि गर्नु परेमा सबैको रोजाईमा घरजग्गा विराटनगर। सम्पर्क : 9804398256

 

Features:

  • Home Sale at Biratnagar
  • Land Sale at Biratnagar
  • Residential Land at Biratnagar
  • Commercial Land at Biratnagar
  • Commercial Property at Biratnagar
  • Biratnagar Real Estate Agncy
  • Best Real Estate at Biratnagar